SC Goscom SA Falticeni

PARTENERIATE

Partenerii nostri: ECO – ROM AMBALAJE și RITMIC COM.

–  (hartie, PET, DOZE ALUMINIU, folie, DEE (Deseuri de echipamente electrice si electronice), SC Sistem de colectare – SLC Suceava SRL
– informatii – Acte necesare pentru încheierea contractului de prestare a serviciului public de salubrizare.

– informatii – Persoane fizice:

– copie Buletin de Identitate / Carte de Identitate

– copie act proprietate imobil sau copie contract de închiriere

ECO – ROM AMBALAJE este o organizatie infiintata de catre industrie si actioneaza ca o interfata pentru o misiune in interesul public: protejarea mediului inconjurator prin respectarea angajamentelor privind atingerea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

Prin contractul de preluare a responsabilitatii Eco-Rom Ambalaje indeplineste obiectivele de valorificare si reciclare a ambalajelor introduse pe piata pentru companiile producatoare sau importatoare de produse ambalate.

Protocolul de colaborare tripartit privind crearea unui sistem integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer este incheiat intre Beneficiar, Prestator și Primărie.

Un astfel de sistem trebuie sa permita atingerea obiectivelor de valorificare si reciclare a desurilor de ambalaje asa cum sunt prevazute in legislatia in vigoare privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje si intrucat activitatea de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje din structura deseurilor menajere solide se poate desfasura eficient si pe scara larga in cadru organizat al serviciilor publice de salubrizare a localitatilor, fiind, potrivit legislatiei in vigoare, o obligatie a autoritatilor administratiei publice locale.

Activitatea de colectare si valorificare/reciclare a deseurilor de ambalaje in vederea indeplinirii obiecivelor de valorificare si reciclare a acestora se poate desfasura numai prin intermediul operatorilor economici autorizati in vederea valorificarii/reciclarii si/sau colectarii deseurilor reciclabile si respectiv a operatorilor de salubritate licentiati si autorizati in domeniul de activitate, Prestatorul fiind un asfel de operator autorizat.

Asigurarea si prestarea de catre Prestator, in interesul Beneficiarului si al clientilor acestuia, a activitatilor de valorificare prin SC Ritmic COM SRL (hartie si PET) (reciclare si incinerare cu recuperare de energie) colectare (direct de la operatorii economici si/sau in urma colectarii/achizitionarii de la persoanele fizice), a cantitatilor minime lunare si anuale de deseuri de ambalaje si raportarea catre Prestator cu fidelitate si promptitudine catre autoritatile competente si catre Beneficiar a cantitatilor de deseuri de ambalaje colectate, valorificate si reciclate pentru Beneficiar.

Prestatorul asigura suportul administrativ si logistic.

Comments are closed.