SC Goscom SA Falticeni

Servicii

Goscom SA Falticeni desfasoara pe raza municipiului Falticeni activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si innstitutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori. Deseurile municipale sunt transportate si descarcate la Depozitul conform Moara conform contractului de servicii privind preluarea deseurilor municipale nepericuloase in vederea depozitarii si sortarii deseurilor reciclabile colectate separat nr.4/17.07.2019.

Pentru exploatarea serviciului public de salubrizare de catre societatea noastra, pe raza municipiului Falticeni s-a incheiat contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare numarul 20113/01.09.2017 valabil pana la 1 martie 2018 si prelungit prin actul aditional nr.1 aprobat prin HCL 33/27.02.2018.

Prin acest contract, SC Goscom SA Falticeni și-a asumat și un plan de investiții prin care se urmărește imbunatatirea calitatii serviciului prestat, program pe care, la data prezentei, societatea l-a indeplinit in proportie de 100%.

Precizam totodata ca societatea noastra isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din municipiul Falticeni, aprobat in sedinta Consiliului Local Falticeni prin Hotararea nr.34/28.02.2019.

Comments are closed.