SC Goscom SA Falticeni

Termeni și condiții

Termeni și condiții generale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

SC GOSCOM SA FALTICENI prelucrează datele personale furnizate de dumneavoastră în scopul derulării Contractului de prestare a serviciului public de salubrizare 

1. SC GOSCOM SA FALTICENI, in calitate de prestator al serviciului public de salubrizare, prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizati prin acest contract, constand in nume, prenume, calitate, companie, date identificare firma, adresa, serie si numar carte de identitate, CNP, numar telefon, date bancare, alte date de contact – in masura in care ne sunt furnizate de dvs., pentru scopul incheierii si executarii acestui contract, derularii serviciului public de salubrizare si comunicarii cu dvs. in acest context, colectare debite/recuperare creante, rezolvare a unor reclamatii, evaluarea gradului de satisfactie a clientilor si prestarii adecvate si in totalitate a serviciilor.
2. Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal  este executarea unui contract la care dvs. sunteți parte, respectiv în vederea indeplinirii unei obligații legale care revine operatorului. In vederea realizarii scopului de mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise către urmatoarele categorii de destinatari: angajații care au nevoie de acele date pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu, autorități publice. Datele dvs. cu caracter personal astfel prelucrate nu vor face obiectul transferului în strainatate către o țara terta care nu asigura un nivel adecvat de protecția datelor.
3. Datele cuprinse în acest contract vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
4. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este obligatorie pentru incheierea contractului de prestare a serviciului public de salubrizare conform  cerintelor de continut din legislatia aplicabila – contractul-cadru de prestare a serviciului public de salubrizare, iar în cazul unui refuz din partea dvs. ne vom găsi în imposibilitatea de a incheia sau derula contractul;
5. Ca regula, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe durata valabilitatii contractului;
6. În contextul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, aveți urmatoarele drepturi: dreptul de a solicita operatorului accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii; dreptul de a va opune prelucrarii, precum și dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care pe durata prelucrarii, veți furniza orice consimtamant legat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal – acolo unde este cerut și necesar, aveți dreptul de a va retrage consimtamantul oricând, fără a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului dvs.; dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
7. Pentru orice solicitare sau exercitarea anumitor drepturi de mai sus, va puteți adresa operatorului cu o cerere scrisa, datata și semnata, utilizand adresa de contact.

Comments are closed.